Katun 1, 52445 Baderna, CROATIA

Mob. 098 254 296

e-mail: aleksandar@farmpino.hr

 

Radno vrijeme:

Pondjeljak – Nedjelja: 9:00 - 18:00

 

Katun 1, 52445 Baderna, CROATIA

Mob. 00385 98 254 296

e-mail: aleksandar@farmpino.hr

 

Working hours:

Monday – Sunday: 9:00 – 18:00

 

Katun 1, 52445 Baderna, CROATIA

Mob. 00385 98 254 296

e-mail: aleksandar@farmpino.hr

 

Öffnungszeiten:

Montag – Sonntag: 9:00 – 18:00

 

Katun 1, 52445 Baderna, CROATIA

Mob. 00385 98 254 296

e-mail: aleksandar@farmpino.hr

 

Aperto:

Lunedi - Domenica: 9:00 – 18:00

Istra